Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν για τη χρήση του ιστοτόπου www.barbermaster.gr (στο εξής ο ιστότοπος) ο οποίος ανήκει στην εταιρεία IONIA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Μ.ΕΠΕ (στο εξής η εταιρεία).

Γενικοί όροι
Ο επισκέπτης ή χρήστης του ιστοτόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού και διεθνούς δικαίου και να απέχει από κάθε παράνομη χρήση και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

Δεν μπορείς, και δεν μπορείς να επιτρέψεις σε κανένα άλλο άτομο, την αντιγραφή, αποθήκευση, ενοικίαση, πώληση, διανομή, αλλαγή, διαγραφή ή γενικώς τροποποίηση του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, ευθέως ή πλαγίως να παρενοχλήσεις ή να αποπειραθείς να παρενοχλήσεις ή να παρέμβεις στον ιστότοπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών βάση του νόμου 2121. Ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α'25, 4/3/93) αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία του 1920 και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος τροποποιήθηκε δραστικά σε πολλές διατάξεις του με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α'271/1997) σε εφαρμογή των Οδηγιών 93/83 και 93/98 της ΕΟΚ.

Ιστότοποι και Ιστοσελίδες τρίτων
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοτόπων και ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους (links).

Ανανεώσεις και αλλαγές
Ο ιστότοπος ενημερώνεται και επεκτείνεται συνεχώς τόσο λειτουργικά όσο και σε ότι αφορά προϊόντα και υπηρεσίες με συνέπεια να ανανεώνει και τους όρους χρήσης. Συστήνουμε να επισκέπτεσαι και να διαβάζεις τη σελίδα αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεσαι για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της. Οι όροι χρήσης μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

Άλλοι όροι
Σε ορισμένα σημεία του ιστοτόπου μπορεί να περιλαμβάνονται επιπλέον κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές ή άλλοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβασή στις εν λόγω ενότητες του ιστοτόπου ή τη χρήση τους και οι οποίοι μπορεί να αναθεωρούνται ανά διαστήματα.

Αποδοχή όρων
Εφόσον χρησιμοποιείς τον ιστότοπο www.barbermaster.gr αποδέχεσαι πλήρως και συναινείς με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου.

Ψάχνεις κάποια ειδικότητα;